"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"

O nás

Názov organizácie: Klub psovodov záchranárov Slovenskej republiky

HOTEL A VÝCVIK PRE PSOV  – Žilina Bánová, Kamenna ulica
Sídlom organizácie: Korzo 6, 010 15 Žilina Klub psovodov záchranárov Slovenskej republiky ( ďalej KPZ SR ) je v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.z. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb. Je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca funkcionárov.

Výcvik psov a socializácia
Vďaka sponzorom môžeme trénovať psov na vyhľadávanie osôb a dochádzať na spoločné cvičenie s profesionálnymi záchranármi.

 


Podporili nás Blueweb - web stránky Erb meta Žilina Psovodi záchranári Žilina Horská záchranná služba Rádioamatérska tiesňová linka Vetranie DM Line-ing