"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"