"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"

Hotel pre psov

Celoročné ubytovanie psov – malé, stredné, veľké plemená. Psík je umiestnený v koterci (voliére) o rozmeroch 3 x 2m so zavetrenými stenami, plechovou strechou a prednou mrežou. Koterec má drevenú odvetranú podlahu – cca 30cm nad zemou (štrkom). V koterci je zateplená búda. V letných mesiacoch ubytujeme aj bytových psíkov.
Vaši miláčikovia sú 3x denne venčení a ak sú spoločenskí, venčia a hrajú sa v skupinkách v priestore výcvikového strediska o rozlohe 5000 m2 . Kŕmenie dospelých psov po 18h . Kŕmenie šteniat po dohode s majiteľom. Odporúčame doniesť krmivo, na ktoré je pes zvyknutý.

Po dohode sú možné aj prechádzky v blízkom okolí.

PODMIENKA pri ubytovaní – pes nesmie byť agresívny, útočný. Platné očkovanie, odčervenie nie staršie ako 3 mesiace. Ak má psík zdravotné problémy, majiteľ berie na seba plnú zodpovednosť .Ak si psík pri hrách alebo venčení spôsobí akékoľvek zranenie až smrť , majiteľ si nebude nárokovať na odškodnenie od KLUBU PSOVODOV ZÁCHRANÁROV SR !!

NIE JE NAŠÍM ÚMYSLOM UBLIŽOVAŤ ALEBO POŠKODZOVAŤ ZDRAVIE VAŠÍCH MILÁČIKOV!!

Na ubytovaní vo vyhrievaných priestoroch sa pracuje.

POPLATKY

Cena za male a stredne plemeno 7€

Velke plemena 10€

Šteňatá 10€

Ubytovanie nad jeden mesiac 100€ mesačne plus krmenie

Krmenie na deň

  • Malé plemená 1€
  • Stredné 1,50€
  • Velke 2€

Možnosť zakúpenia celeho vreca krmiva podľa ponuky a potrieb psa .Ak máte problém s umiestnením psa z rodinných dôvodov !

Možnosť dlhodobého ubytovania psa s prístupom majitela podľa dohody.

Každý pes má svoj koterec 3×2 m zavetrené tri steny plechová strecha a drevená podlaha 30cm od štrkového podkladu. Predná stena je kovová mreža .

Pokiaľ je pes spoločenský je vo výbehu počas celého dňa v skupine psov.

Areal je v noci strážený .

Ak má psík väčšie nároky na ubytovanie a starostlivosť : kŕmenie 3x denne, prechádzky – 10€/deň

Ubytovanie sa ráta dňom prijatia psíka do hotela.

Podporili nás Blueweb - web stránky Erb meta Žilina Psovodi záchranári Žilina Horská záchranná služba Rádioamatérska tiesňová linka Vetranie DM Line-ing