"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"

Prvá pomoc


Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine


Zásady poskytovania prvej pomoci


Letecka záchranna služba DISPEČING: 18 155


Horská záchranna služba DISPEČING: 18 300


NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM

Podporili nás Blueweb - web stránky Erb meta Žilina Psovodi záchranári Žilina Horská záchranná služba Rádioamatérska tiesňová linka Vetranie DM Line-ing