"Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách v lesných porastoch, otvorených plochách a ruinoviskách"

Skúšobný poriadok IRO

Skúšobný poriadok IRO najdete tu:

IPOR – Skúšobný poriadok

Podporili nás Blueweb - web stránky Erb meta Žilina Psovodi záchranári Žilina Horská záchranná služba Rádioamatérska tiesňová linka Vetranie DM Line-ing